PROCHÁZKA KOLÍNEM

ZÁMEK KOLÍN

POD KAŽDOU ŽLUTOU ZNAČKOU JE SCHOVANA TEXTOVÁ A OBRAZOVÁ INFORMACE. STAČÍ JEN KLIKNOUT!
A VŽDY SE ZDE ZPĚT SEJDEME :)
  • zams07
  • zammn01
  • zamz38
  • hb1
  • zam11
  • zampu05
    V roce 2002 Alfréd Schubert napsal:
    "Po dobu dlouhou téměř čtyři sta let, od 15. do 19. století, byl kolínský hrad a zámek majetkem českých králů a rakouských císařů. Měl kdysi pro město Kolín obdobný význam, jaký má dodnes pro hlavní město Pražský hrad. Hospodářská činnost postupně potlačovala původní representativní funkci kolínského hradu. Jeho původní charakter se změnil do té míry, že značná část občanů města si dnes neuvědomuje mimořádný význam areálu, vzdáleného jen několik kroků od radnice v koutě náměstí. Ani odborníci si však dlouho neuvědomovali, že pod nepříliš působivým zevnějškem budov zůstalo ve značném rozsahu zachováno gotické a renesanční zdivo i další původní části stavby. Dlouhý a velmi složitý vývoj této cenné historické a architektonické památky, v posledních 150 létech pohlcené provozem pivovaru, se zatím nepodařilo zcela objasnit. Úplnější poznání umožní až řádný archeologický výzkum celého areálu, situovaného nad skalním srázem při severozápadním okraji historického jádra města." (*2)
    Kolínský zámek se nachází 110 m od Karlova náměstí. Vstup (1) je od Zámecké ulice, dříve Klášterní ulice, průchodem Východního křídla(2) zámku. Nejvýznamnější část zámku je Západní křídlo(3), jehož součásti je Klášterská brána(4) s branskou věží, a bývala kaple. V Severním křídle(5) jsou kanceláře MÚ. Po Jižním křídle(6) nezbylo nic. Malé nádvoří(7) má plochu cca 140 m2. Na místě pivovarské spilky stojí Podnikatelský inkubátor - CEROP(8) U Bývalého purkrabství (9), kde jsou kanceláře MÚ je Západní brány (10). Ze Zámeckého pivovaru (11) zbyla jen jedna budova. Od Sokolské ulice je vjezd do Velkého nádvoří (12), kde je parkoviště pro osobní auta. Zámek, který stojí nad železniční trati(13) se opravuje, i když pomalu. Vstup na terasu(14) zámku je ze Západního křídla. Bývalý hrad byl ze tří stran chráněn širokým a hlubokým příkopem (15).Celková plocha včetně velkého nádvoří je skoro 11 000m2.
    Původně zde stal hrad, který od roku 1437 a nejpozději do 1448 postavil husitský kněz Bedřich ze Stražnic.
    V roce 1458 ho získal král Jiří z Poděbrad, který dosadil do Kolína královského hejtmana.
    V roce 1477 na kolínský hrad umístil uherský král Matyáš Korvín posádku, která opakovaně vyplenila město i okolí.
    V roce 1487 odkoupil hrad český král Vladislav II. Jagelonský a v majetku české královské komory zůstal od této doby, až na malé výjimky, do druhé poloviny 19. století.
    Pak se zástavní držitelé různě střídali a to nesvědčilo stavu hradu.
    Od roku 1505 do roku 1536 hrad drželi Vojtěch a Jan z Pernštejna, kteří po roce 1529 provedli přestavba hradu, zřejmě jedna z prvních raně renesančních v Čechách. Uskutečnila je královská stavební huť Benedikta Rejta.
    V r. 1556 byl hrad zastaven Karlovi ze Žerotína. Ten přestavěl hrad na renesanční zámek.
    Po 30-ti lete válce byl zámek velmi poškozený. Část zámku byla na konci 17.století přestavěna na pivovar.  Začaly se bourat vnější části opevnění.
    Léta 1843-1844: velkou zkázu způsobila stavba železnice. Byla odlámána skála na severní straně. Zmizela Vodárenská věž a poslední zbytky severního opevnění.
    V r. 1862 koupil kolínský velkostatek rytíř František Horský z Horskýsfeldu. Zámecký areál využil pro potřeby pivovaru.
    V r. 1898 zámek koupila akciová společnost "Zámecký pivovar". Výroba piva pokračovala až do konce roku 1987.
  Hrad má hned dvě prvenství v České republice:
1.Ze všech hradů husitských hejtmanů byl jediný, který byl založen ve městě.
2.Jeho stavitel je nejstarším stavitelem hradu, jehož jméno známe - Mistr Petr. Jméno stavitele je zachováno na kamenné desce, která byla ve zdi hradu. Teď ta deska cestuje - jednou je v muzeu, podruhé v kapli zámku, potřetí v Inkubátoru...