GYMNÁZIUM - Žižkova 162

( 50.0216092N, 15.1979669E )
Tato školní budova byla postavena v r.1925 pro Obchodní akademii. Autoři projektu - Jan Mayer a Vilém Kvasnička, žáci architekta Jana Kotěry. K vyšší střední části z jihu a severu přiléhají další budovy. Z dálky je vidět štíhlá věž s hodinami, kterou postavila firma Ing. B. Hollmann & spol. z Prahy. V každém jejím rohu je symbolická puška z betonu, připomínající tehdy nedávno skončenou I. světovou válku. "Původní hodiny, umístěné na věž v létě roku 1925, byly zhotoveny firmou Karel Adamec, výroba věžních hodin, Čáslav. Současný hodinový stroj jez roku 1961 a vyrobil ho národní podnik Elektročas Praha."(*25)
Na začátku 50.let minulého století zájem o studium na Obchodní akademii se výrazně snížil a proto od r.1953 zde sídli Gymnázium – obě školy si vyměnily budovy. Východní fasádu zdobí sgrafita podle Ferdinanda Rubeše - průmysl, obchod, peněžnictví. Jižní fasádu jižní části zdobí sgrafita znázorňující 4 národy světa.

  • g10
  • g3
  • g4
  • g5
  • g20
  • gym01
  • gym02
  • g6
  • g22


ČÁST OZDOBY VÝCHODNÍ FASÁDY ČÁST OZDOBY JIŽNÍ FASÁDY

SLOUP U VCHODU DO ŠKOLY