ČERVENÝ DVŮR, Václavská 4

( 50.0254969N, 15.1982244E )
    Na konci Václavské ulice je vjezd do statku. Jeho starší objekty byly roku 1785 přestavěny do nynější pozdně barokní podoby - pro mě je to zámeček. Nad střešní římsou je zděný ozdobný štít, který donedávna zdobila socha sv. Václava, přenesená z kostela sv. Víta na Zálabíí. Poslední majitel statku a zámečku, Václav Formánek, odkázal objekt s cenným starožitným zařízením kolínskému muzeu, které jej po jeho smrti v roce 1952 sice krátce používalo, ale o něco později bylo donuceno k vystěhování a předání objektu Svazarmu. Cenné kované raně barokní mříže, které majitel získal z kláštera ve Vilémově u Čáslavi, byly přeneseny do budovy muzea na náměstí.( *8)
    "Václavská ulice, dříve ulice ke špitálu nemocných, má nám jménem svým připomínati krále Václava IV., který roku 1381 dal obci právo popravní, roku 1385 trhy na potraviny, roku 1391 důležité právo mílové, roku 1402 snížil berní královskou a jinak milost svou městu najevo dával. Ale jméno své ulice ta obdržela z té příčiny, poněvadž tu sídlilo nebo majetek svůj mělo pět Václavů, a to: v čp. 4 Václav Formánek, v čp. 8 Václav Veletovský, v čp. 9 Václav Cyvín, v čp. 10 Václav Červinka a v čp. 11 Václav Perner." (*22)
  • cervdvur02
  • cervdvur01
  • cervdvur15
  • cervdvur04
  • cervdvur05
  • cervdvur14
  • cervdvur11
  • cevdvur20