"Architektura je zkamenělá hudba" Goethe
    Vítejte v Kmochově Kolíně - František Kmoch je dodnes svou hudbou největším propagátorem našeho města doma i v cizině! „Největší Kolíňák všech dob... navzdory tomu, že se v Kolíně nenarodil."
    V říjnu roku 2017 se Kolín stal Nejchytřejším městem v ČR v prvním ročníku soutěže Chytrá radnice, kterou pořádal Úřad vlády.
Kolín je také nositelem ocenění Historické město roku 2017 ve Středočeském kraji.
Kolín má svoje PEKLO, MEDVĚDÍ LOUKU,...
Jak město Kolín ke svému jménu přišlo:
    Asi 7 km východně od Kolína se nachází obec Starý Kolín.Původně malá prastará slovanská osada se jmenovala Kolín. O ní píše paní PhDr. Miroslava Jouzová Ph.D. ( významná kolínská historička ) ve své knize „Starý Kolín a Bašta v běhu století“ z roku 2017:
    „Její prudký rozmach nastal tehdy, když byla v blízkosti Starého Kolína začátkem 13. století objevena stříbrná ruda. V okolí se stříbro dobývalo již dříve. Je známo, že libický kníže Soběslav z rodu Slavníkovců měl koncem 10. století v Malině mincovnu, kde razil vlastní stříbrné denáry.
    Na stříbře měl největší zájem sám král (Přemysl Otakar II. ), který jím znamenitě posiloval svou pokladnici a byl znám jako silný a bohatý vládce. Naše osada byla tehdy královským majetkem, král zde chtěl zřídit město, jež mělo sloužit k podpoře dolováni. Proto sem nechal uvést proud přistěhovalců z Dolního Německa, kteří se zde usadili mezi původním obyvatelstvem slovanským. Němci převzali i slovanský název osady Kolín. Brzy bylo pravděpodobně shledáno, že toto místo na založení města je malé a svou polohou málo výhodné. Osadníky jistě sužovaly zátopy rozvodněného Labe, které se téměř každoročně opakovaly. Když pak přišli další Němci, neusadili již zde, ale zůstali dále na západ a založili nynější město Kolín. ..
    Název Kolín je jistě původu slovanského. Byl utvořen od činnosti zpevňování labských břehů koly, což se nazývalo „koliti břehy“. I v pozdějších listinách čteme o „biti kolů do Labe“. Dřívější domněnka, že by Kolín měl jméno od Kolína nad Rýnem (Colonia), neobstojí. Přistěhovalci nemohli přijít odtud, protože se řídili městským právem magdeburským a nikoliv norimberským. Záhy se začalo říkat našemu Kolínu Starý a městu Nový Kolín. Starý Kolín zůstal pouhou vsí, nikdy nebyl opevněn. Nový Kolín jakožto město byl záhy obehnán hradbami (stály již roku 1261) a k obraně využíval výhodné polohy na skále nad Labem.“

Jedinečný pohled na západní průčelí chrámu Sv. Bartoloměje je u kafíčka v zahrádce Pod věží - Kouřimská 15.
Další kolínské zajímavosti k nahlédnutí ZDE
    Naše procházka Kolínem je cca dvoukilometrová a začíná necelých 600 m od nádraží ČD. Naše trasa a počet objektů:  KUTNOHORSKÁ ulice - 14 , ul.PARLÉŘOVA, ul. BRANDLOVA - 10, KARLOVA ul. - 1, KARLOVO nám. - 25, PRAŽSKÁ ul. - 8, KOUŘIMSKÁ ul. - 10, ul. KAROLÍNY SVĚTLÉ - 11, ZLATÁ ulička, ul.NA HRADBÁCH - 10, ul. POLITICKÝCH VEZŇŮ - 14.
    Prohlédneme si domy starobylé ( Regionální muzeum...) , gotické sklepy i s vínotékami :), pozdně barokní domy( U zlatého lva, U zlatého hroznu...), rodný dům Vincence Morstadta, pseudorenesanční budovy( Radnice, bývalá záložna ), kubistické ( Karlovo nám.44, Pol. vezňů 93...), chrám sv. Bartoloměje, kostel evangelický ( ul. Pol. vezňů ); Synagogu, židovskou čtvrť , divadlo a jeho výstavní prostory, Lapidárium, Dvořákovo muzeum, Starou školu, Malou galerie Na Hradbách; nezapomeneme na krásná panoramata ze zvonice a mnoho dalších.
    Tato stránka vznikla s cílem priblížit návštevníkům Kolína co je čeká a nemine a to predevším obrazem. Historické rozbory a výklady prenecháváme odborníkům a proto je velmi často citujeme. Stručnou historii Kolína najdete ZDE.
    Mapka procházky k nahlédnutí a k tisku:
Nalezl(a) jste na stránce překlep, chybu nebo chcete něco doplnit? Napište nám na adresu: termolisy@seznam.cz. Předem mockrát děkujeme.
Použitá literatura
V současné době probíhá jazyková korektura textů.
Používáme program PSPad od ing. Jana Fialy. Hodně dobrých rad jsme dostali od JAKPSATWEB
počítadlo.abz.cz