"Architektura je zkamenělá hudba" Goethe
    Vítejte v Kmochově Kolíně - František Kmoch je dodnes svou hudbou největším propagátorem našeho města doma i v cizině! „Největší Kolíňák všech dob... navzdory tomu, že se v Kolíně nenarodil." Co je Kmochovo v Kolíně najdete ZDE
    V říjnu roku 2017 se Kolín stal Nejchytřejším městem v ČR v prvním ročníku soutěže Chytrá radnice, kterou pořádal Úřad vlády.
Kolín je také nositelem ocenění Historické město roku 2017 ve Středočeském kraji.
Kolín má svoje  PEKLO, BENÁTSKÝ PALÁC , PARLÉŘOVOU KORUNU , MEDVĚDÍ LOUKU,  ČUBU, ...
Jak město Kolín ke svému jménu přišlo:
    Asi 7 km východně od Kolína se nachází obec Starý Kolín.Původně malá prastará slovanská osada se jmenovala Kolín. O ní píše paní PhDr. Miroslava Jouzová Ph.D. ( významná kolínská historička ) ve své knize „Starý Kolín a Bašta v běhu století“ z roku 2017:
    „Její prudký rozmach nastal tehdy, když byla v blízkosti Starého Kolína začátkem 13. století objevena stříbrná ruda. V okolí se stříbro dobývalo již dříve. Je známo, že libický kníže Soběslav z rodu Slavníkovců měl koncem 10. století v Malině mincovnu, kde razil vlastní stříbrné denáry.
    Na stříbře měl největší zájem sám král (Přemysl Otakar II. ), který jím znamenitě posiloval svou pokladnici a byl znám jako silný a bohatý vládce. Naše osada byla tehdy královským majetkem, král zde chtěl zřídit město, jež mělo sloužit k podpoře dolováni. Proto sem nechal uvést proud přistěhovalců z Dolního Německa, kteří se zde usadili mezi původním obyvatelstvem slovanským. Němci převzali i slovanský název osady Kolín. Brzy bylo pravděpodobně shledáno, že toto místo na založení města je malé a svou polohou málo výhodné. Osadníky jistě sužovaly zátopy rozvodněného  LABE , které se téměř každoročně opakovaly. Když pak přišli další Němci, neusadili již zde, ale zůstali dále na západ a založili nynější město Kolín...
    Název Kolín je jistě původu slovanského. Byl utvořen od činnosti zpevňování labských břehů koly, což se nazývalo „koliti břehy“. I v pozdějších listinách čteme o „biti kolů do Labe“. Dřívější domněnka, že by Kolín měl jméno od Kolína nad Rýnem (Colonia), neobstojí. Přistěhovalci nemohli přijít odtud, protože se řídili městským právem magdeburským a nikoliv norimberským. Záhy se začalo říkat našemu Kolínu Starý a městu Nový Kolín. Starý Kolín zůstal pouhou vsí, nikdy nebyl opevněn. Nový Kolín jakožto město byl záhy obehnán hradbami (stály již roku 1261) a k obraně využíval výhodné polohy na skále nad Labem.“

Jedinečný pohled na západní průčelí chrámu Sv. Bartoloměje je u kafíčka v zahrádce Pod věží - Kouřimská 15.
Další kolínské zajímavosti k nahlédnutí ZDE
    Naše procházka Kolínem je cca dvoukilometrová a začíná necelých 600 m od nádraží ČD. Naše trasa a počet objektů:  KUTNOHORSKÁ ulice - 14 , ul.PARLÉŘOVA, ul. BRANDLOVA - 10, KARLOVA ul. - 1, KARLOVO nám. - 25, PRAŽSKÁ ul. - 8, KOUŘIMSKÁ ul. - 10, ul. KAROLÍNY SVĚTLÉ - 11, ZLATÁ ulička, ul.NA HRADBÁCH - 10, ul. POLITICKÝCH VEZŇŮ - 14.
    Prohlédneme si domy starobylé ( Regionální muzeum...) , gotické sklepy i s vínotékami :), pozdně barokní domy( U zlatého lva, U zlatého hroznu...), rodný dům Vincence Morstadta, pseudorenesanční budovy( Radnice, bývalá záložna ), kubistické ( Karlovo nám.44, Pol. vezňů 93...), chrám sv. Bartoloměje, kostel evangelický ( ul. Pol. vezňů ); Synagogu, židovskou čtvrť , divadlo a jeho výstavní prostory, Lapidárium, Dvořákovo muzeum, Starou školu, Malou galerie Na Hradbách; nezapomeneme na krásná panoramata ze zvonice a mnoho dalších.
    Tato stránka vznikla s cílem priblížit návštevníkům Kolína co je čeká a nemine a to predevším obrazem. Historické rozbory a výklady prenecháváme odborníkům a proto je velmi často citujeme. Stručnou historii Kolína najdete ZDE.
    Mapka procházky k nahlédnutí a k tisku:
Nalezl(a) jste na stránce překlep, chybu nebo chcete něco doplnit? Napište nám na adresu: navstevakolina@seznam.cz. Předem mockrát děkujeme.
Použitá literatura
V současné době probíhá jazyková korektura textů.
Používáme program PSPad od ing. Jana Fialy. Hodně dobrých rad jsme dostali od JAKPSATWEB
počítadlo.abz.cz